Mjölkproduktion.

Vi bedriver mjölkproduktion med cirka 75 mjölkkor. Våra kor är av rasen SLB (svensk låglandsboskap) och vi har även några SRB (svensk röd och vit boskap). 

Djuren går ute under sommarhalvåret och står i stallet under vintern. Korna äter främst vårt egna ensilage men även spannmål. Kvigkalvarna (flickkalvar) föder vi upp. De går på bete under sommaren och i box på vintern. När de är cirka femton månader insemineras dem och de kalvar därmed första gången när de är cirka två år. Tjurkalvarna (pojkkalvar) säljer vi till en annan lantbrukare. 

Vår mjölk levererar vi till ARLA.