Arnanäs Gård

Gården ligger utanför Virestad (nordöst om Älmhult och sydväst om Växjö) och vi är tredje (eller på sätt och vis fjärde) generationen som bedriver lantbruk här.

Historia.
1916-1926 drev Anna och Sven-Magni Carlsson det fattighus som var beläget på Arnanäs Gård. Med sig i flytten till Arnanäs hade de sonen Carl och under åren som fattighusföreståndare fick de även Karin, Ingrid, Eric och Elsa. Under de åren arbetade de boende på fattighuset i lantbruket.

1933 fick en bondson, Erik Svensson från Arnanäs Södregård, möjlighet att arrendera jordbruksmarken och ekonomibyggnaderna på Arnanäs Gård. Kommunen hade då avvecklat den gamla typen av fattighus men ålderdomshemmet var fortfarande inhyst i bostadshusen på Arnanäs.

1936 flyttade det som då kommit att kallas ålderdomshem in till Virestad by. Erik bosatte sig på gården tillsammans med sin fru Helga. De fick två söner och drev gården med ett fyrtiotal kor,  tio grisar, hönor och potatisodling.  Under fyrtiotalet gick Helga bort.

1947 var Erik i Barkhult och handlade i handelsboden. I affären träffade han ägarinnan Ingrid Carlsson, dotter till Sven-Magni och Anna Carlsson som tidigare drivit fattighus på Arnanäs Gård. Kärlek uppstod. 1948 gifte de sig i Virestad kyrka. De drev sedan gården tillsammans, så Ingrid flyttade således tillbaka till sitt barndomshem. Ingrid och Erik fick sönerna Sven-Åke, Preben och Karl-Börje.

1964 köpte Erik och Ingrid gården av kommunen. 

1969 inträffade en tragisk olycka. Stallet brann ned till grunden. Lyckligtvis klarade sig alla djur. Nytt stall byggdes och det första ensilagetornet restes.

1978 tog bröderna Preben och Karl-Börje över efter sina föräldrar. De investerade i nytt mjölkningssystem, byggde maskinhall och investerade i ytterligare två ensilagetorn. De byggde upp en fin mjölkrasbesättning.

2014 tog jag, Karl-Börjes ena dotter Johanna, och min sambo Martin över ägande och drift av Arnanäs Gård. I november inleddes samarbete med ICA Maxi Älmhult som nu säljer gårdens kött och i december 2014 stod ett nytt köttdjurstall klart. Nu ligger fokus på ordning och reda och att få en lönsam djurhållning där människor och djur trivs.